Remote DBA

img

Remote DBA Hizmetlerinin Kapsamı


Remote DBA, Oracle Uygulamaları Veritabanı Yönetimi deneyimimizi size sunabilmemiz için tasarlanmış bütün bir hizmet grubudur. Remote DBA hizmetlerimiz Oracle Uygulamaları kullanan müşteriler için geliştirilmiştir.

Sistem görüntüleme ve bakım etkinliklerinin çeşidi ve sıklığı, işinizin gereklerini tam olarak karşılayabilmek için size özel olarak uyarlanır.

Sizlere sağlayabildiğimiz hizmetler şunlardır ;


Genel Takip İşlemleri

 • Dosya Sistem Yönetimi
 • Disk alan kapasitesi, mümkün olan takas alanı gibi işletim sisteminin alan yönetimine ait elemanları ve veritabanı içerisindeki boş alanları ve en üst sınırlara ulaşan nesneleri görüntülüyor olacağız.


 • Performans Yönetimi
 • Disk I/O, Merkezi İşlem Birimi (CPU) kullanımı, tampon, veri sözlüğü ve kitaplık önbellek boşluk oranları, geridönüş kesim rekabeti gibi performans değişkenlerini görüntüleyeceğiz. Remote DBA yeniden yapılanmayı gerektiren database objelerini bildirecek ve performansla ilgili diğer olaylardan da sizi haberdar edecektir. Sisteminizi rutin olarak Oracle Statspack raporları ve geliştirmiş olduğumuz diğer özel yazılımlar ile takip edip gerekli olabilecek değişiklikler hakkında aylık performans raporları hazırlanacaktır.


 • Kaynak Yönetimi
 • Kullanıcı sınırları, süreç sınırları, kilit sınırları ve veri dosyası gibi olaylar için veritabanı başlangıç parametrelerine karşın sistem kullanımı da görüntülenmektedir.


 • Hata Yönetimi
 • Veritabanı, sunucu ve dinleyicinin çalışmaması, alarm kayıtlarına yeni alarmların yazılması ve kullanıcı işlemlerinin engellenmesi gibi kritik olaylarda Remote DBA analistlerine mesaj gönderilir.


 • Kapasite Planlaması
 • Belli bir dönem hakkındaki performans verilerini toplamak ve onları sorunların teşhisi ve geleceğin planlanması için gereken verilerin analizinde kullanmak amacıyla Remote DBA takımı OEM Tanılayıcı/ Hata belirleyici Paket kullanacaktır. Tüm tanılayıcı tavsiye ve değişiklikler müşteri ehliyet ve destek gereklerine dayanılarak gerçekleştirilecektir.


 • Veritabanı Nesneleri
 • Veritabanı içerisindeki şema nesnelerinin yönetimini tüm açılardan ele alacağız. Bu da, yeni nesnelerin yaratılmasını, tüm nesnelere ayrıcalık tanınmasını, her bir şema nesnesinin alan kullanımının yönetimini, gerektiğinde veritabanı bağlantılarının oluşturulmasını ve veritabanının yeniden düzenlenmesini içermektedir.


 • Yedekleme ve Kurtarma Desteği
 • Remote DBA takımı, Oracle veritabanlarınızın yedeklenmesi ve kurtarılması ile ilgili tavsiye ve destek verecektir. Bu durum size kurtarma plan ve işlemlerinizi tanımlamanızda yardımcı olacak ve gerektiğinde kurtarma işlemlerini gerçekleştirecek Oracle veritabanlarının her çeşit yedeklenmesini kapsamaktadır. Medya yedeklemesi ve kurtarımı için sorumluluk müşterinin IT personeline aittir.


 • Eşzamanlı (Concurrent) Yöneticiler
 • Eş zamanlı yöneticilerin işletimi her proje için çeşitli farklı özellikler arz eder. Eş zamanlı yöneticilerin tam kapasite kullanması ve gereken rutin yönetim görevlerini yerine getirilmesi hizmetlerimizin kapsamı içerisinde yer almaktadır.


 • Teknoloji (Web & Forms Tier's) Katmanları
 • Veritabanın haricinde Oracle Uygulamalarının kullandığı bir çok farklı teknoloji ve ara yüz mevcuttur. Hizmetlerimiz kapsamında bu seviyelerde de olusan uyarı dosyaları takip edilecek ve her hangi bir sorun oluşması durumunda müşterilerimize bilgi verilecektir.


 • Metalink SR Desteği
 • Yaşanabilecek sorunların Oracle'a bildirilmesinin ardından yapılması gereken işlemler çin müşteri ile beraber paralel olarak sorunun takibi ve gerekli adımların gerçekleştirilebilmesi için gerekli destek verilecektir.